Citogenetika

PCR kitovi za: dijagnostiku cistične fibroze, prenatalnu analizu hromozomskih aberacija, detekciju mutacija uključenih u kardiovaskularne bolesti, trombofilije i alfa-1-antitripsin.

Traženi proizvodi nisu pronađeni. Strana u izradi!