DILUWEL PLUS – aparat za automatsku pripremu i razređenje uzoraka

DILUWEL PLUS – aparat za automatsku pripremu i razređenje uzoraka

 • Anticipacioni mod (predispenziranje u toku obrade uzorka)
 • Bidirekciona komunikacija
 • Merni opseg = 10g do 4000 g (mase uzorka)
 • Turbo mod
 • Opis
 • Više informacija
 • Kontaktirajte nas u vezi ovog proizvoda

Opis

 • 19 editujućih programa
 • Sledljivost uz pomoć termalnog printera, bar kod čitača i USB priključka za skidanje podataka
 • Vreme dilucije: 10 sekundi (25g/225ml)
 • 2 kalibracione tačke (5 za plus verziju); Jednostavna upotreba: prednji pristup nosaču kese za uzorak za lakše punjenje
 • Uzorak se vidi u toku celog procesa
 • Nosač kese za uzorke od nerđajućeg čelika
 • Dimenzije : HxWxD : 400 x 320 x 300 mm
 • Masa: 6 kg

Katarina Karastanković Frenc
Specijalista prodaje
Sales Specialist
+381 64 821 6411
+381 23 580 340 (105)
+381 23 580 722