BIOTECON Diagnostics – ELISA kitovi za alergene u hrani

BIOTECON Diagnostics – ELISA kitovi za alergene u hrani

Immunolab ELISA kitovi su pogodni za detekciju i kvantifikaciju sadržaja i rezidua relevantnih analita u uzorcima hrane i stočne hrane.

  • Opis
  • Više informacija
  • Kontaktirajte nas u vezi ovog proizvoda

Opis

Razvijeni i proizvedeni u Nemačkoj, kitovi omogućavaju brzu i jednostavnu detekciju, kao i pouzdane rezultate u velikom broju matriksa kao što su: voćni sokovi, pivo, čokolada, hrana za bebe ili meso. Visok kvalitet Immunolab ELISA kitova je dokazan internim i eksternim validacijama kao i u nezavisnim institutima.

Osobine Immunolab ELISA kitova:

  • Brzi – detekcija za nekoliko sati
  • Jednostvani – jednostavna implementacija i rukovanje
  • Specifični – precizni rezultati za ciljne organizme
  • Osetljivi – sigurna detekcija čak i najmanjih količina
  • Bezbedni – validirani sistemi, potvrda rezultata sa uključenim kontrolama
  • Prikladni – reagensi za ekstrakciju uzorka su uključeni u kit

Za validaciju metoda ekstrakcije koje su vezane za uzorke komplikovanih matriksa, u ponudi su i odgovarajući rastvori za spajkovanje.

Dejana Jurišić-Knežev
Specijalista prodaje
Sales Specialist
+381 64 821 6465
+381 23 580 340
+381 23 580 722