BIOTECON Diagnostics – ELISA kitovi za alergene u hrani

BIOTECON Diagnostics – ELISA kitovi za alergene u hrani

Immunolab ELISA kitovi su pogodni za detekciju i kvantifikaciju sadržaja i rezidua relevantnih analita u uzorcima hrane i stočne hrane.

Opis

Razvijeni i proizvedeni u Nemačkoj, kitovi omogućavaju brzu i jednostavnu detekciju, kao i pouzdane rezultate u velikom broju matriksa kao što su: voćni sokovi, pivo, čokolada, hrana za bebe ili meso. Visok kvalitet Immunolab ELISA kitova je dokazan internim i eksternim validacijama kao i u nezavisnim institutima.

Osobine Immunolab ELISA kitova:

 • Brzi – detekcija za nekoliko sati
 • Jednostvani – jednostavna implementacija i rukovanje
 • Specifični – precizni rezultati za ciljne organizme
 • Osetljivi – sigurna detekcija čak i najmanjih količina
 • Bezbedni – validirani sistemi, potvrda rezultata sa uključenim kontrolama
 • Prikladni – reagensi za ekstrakciju uzorka su uključeni u kit

Za validaciju metoda ekstrakcije koje su vezane za uzorke komplikovanih matriksa, u ponudi su i odgovarajući rastvori za spajkovanje.

  Dejana Jurišić-Knežev
  Specijalista prodaje
  Sales Specialist
  +381 64 821 6465
  +381 23 580 340
  +381 23 580 722