Opis

  • Potpuno automatizovan analizator za mikrotitracione ploče
  • Kompletna obrada uzorka (razblaživanje uzorka, prenošenje uzorka i reagenasa, inkubaciju, proces ispiranja, prenošenje ploče), kao i fotometrijsko merenje i evaluacija
  • Sistem je namenjen za upotrebu u dijagnostičkim laboratorijama

Nevena Knežević
Rukovodilac prodaje
Head of Sales
+381 64 821 6422
+381 023 401 150
+381 023 401 140

You've just added this product to the cart: