Akcijska prodaja aparata ATP plus i AMP Higijenski monitoring: LUMITESTER PD-30