Sistem kvaliteta

Sistem kvaliteta i standardi

Kvalitet je osnov svih aktivnosti u ProMediji i sprovodi se na jednostavan način: ponuditi uslugu vrhunskog i lako proverivog kvaliteta.

Zvanična potvrda za ulazak u svet kvaliteta je sertifikat za međunarodni standard ISO 9001 dobijen 2006. godine. Nakon godina iskustva i rada u dokumentovanom sistemu, kvalitet u ProMediji je postao funkcija. Sve aktivnosti usmerene su na neprekidno poboljšanje u kome učestvuju svi zaposleni. Rezultat takvog timskog rada je potpuno zadovoljstvo klijenata kroz kvalitetnu uslugu servisa, distribucije i podrške.

Osnovni pristup je kvalitet ugrađen u proces. Procesna orijentacija nam omogućava neprekidno poboljšanje na osnovu analize ostvarenih vrednosti parametara procesa.

Nakon 8 godina rada u sertifikovanom sistemu, od 2014. godine ProMedia poseduje još dva standarda koja je obavezuju na još veći rad. Uvođenjem standarda ISO 14001 i ISO 18001 dobili smo još jednu potvrdu kvaliteta našeg dugogodišnjeg rada.

2017. godine smo uveli još jedan međunarodni sistem ISO 13485 – Sistemi menadžmenta kvalitetom za medicinska sredstva čije je područje primene: Razvoj, proizvodnja i promet gotovih mikrobioloških hranljivih medijuma

Sistem kvaliteta u ProMediji će i dalje podrazumevati da:
Dobro nikada nije dovoljno dobro.
Samo izvrsno je dovoljno dobro.


ISO 9001
ISO 13485
ISO 14001
ISO 18001

POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

Organizacija ProMedia d.o.o. je definisala politiku Integrisanog menadžment sistema kojom izražava svoju dugoročnu opredeljenost i usmerenost ka zadovoljenju zahteva klijenata, potreba i očekivanja vlasnika, zaposlenih, isporučioca, poslovnih partnera, društvene zajednice u kojoj posluje i ostalih zainteresovanih strana. Trajno opredeljenje poslovanja je društveno odgovorno poslovanje uz punu primenu zakona i ostalih propisa.

Ovako definisanu politiku ProMedia d.o.o. ostvaruje uspostavljanjem, primenom, dokumentovanjem, održavanjem efikasnosti i stalnim poboljšavanjem Integrisanog menadžment sistema koji obuhvata:

 • Sistem upravljanja kvalitetom (ISO 9001),
 • Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (ISO 14001),
 • Sistem upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu (ISO 18001)
 • Sistem upravljanja kvalitetom za medicinske uređaja (ISO 13485)

Ovako definisana politika znači:

 • Trajno opredeljenje i ključni pravac svih aktivnosti u ProMedia d.o.o. je zadovoljstvo kupca i ostalih zainteresovanih strana i bezbednost korisnika.
 • Svi ciljevi ProMedia d.o.o. su u skladu sa ovom politikom.
 • Poslovanje ProMedia d.o.o. se sprovodi po principima društveno odgovornog subjekta uz poštovanje svih zakona i ostalih propisa, poštujući i moralne principe poslovanja, vodeći računa o zadovoljstvu svih zainteresovanih strana: kupaca, vlasnika, zaposlenih, isporučilaca i društva u celini.
 • ProMedia d.o.o. u procesima kontroliše aspekte uticaja na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu u skladu sa stepenom njihovog uticaja.
 • Sprovodi stalne aktivnosti na prevenciji mogućih negativnih uticaja na životnu sredinu i bezbednost i zdravlje na radu kao i na njihovom permanentnom smanjenju.
 • Strategija stalnog poboljšanja je sadržana u svim aktivnostima.
 • Za ostvarenje ciljeva ProMedia d.o.o. obezbeđuje potrebne resurse – tehničke, kadrovske, finansijske i potrebno znanje.
 • Obuku i razvijanje svesti svih zaposlenih o potrebi i značaju njihovog angažovanja i doprinosa uspešnom funkcionisanju integrisanog sistema.
 • Zaposleni su upoznati sa politikom IMS i svesni su njenog značaja i obaveze njenog sprovođenja.
 • Rukovodstvo održava, preispituje, koriguje i unapređuje IMS u skladu sa principima društveno odgovornog poslovanja.
 • Politika IMS u ProMedia d.o.o. je dostupna javnosti i periodično se preispituje.

Direktor ProMedia d.o.o.
Milan Jovanović
03.02.2017.

Podeli ovu stranu na: