ProMedia-SERVISNI CENTAR

ProMedia-Servisni Centar

tel: 0230 501 674
fax: 0230 441 860
servis@promedia.rs
Zmaj Jovina 83
23300 Kikinda

>> Zahtev za servis (.doc)

Formular možete popuniti elektronskim putem

 • Popunjen word dokument pošaljite na mail: servis@promedia.rs
Formular možete popuniti i ručno
 • Popunjen i skeniran dokument pošaljite na fax: 0230 441 860

Zaduženi servisni inženjer će Vas kontaktirati odmah po obradi vašeg zahteva.

Održavanje opreme u profesionalnoj eksploataciji je posebno osetljiva i zahtevna tematika.
Uočivši to, ProMedia doo je osnovala Servisni Centar kao zasebnu organizacionu jedinicu čiji je zadatak podrška klijentima u tehničkom i aplikativnom smislu, briga o vašoj opremi - stručno i pravovremeno održavanje kao i interventno servisiranje opreme u slučaju iznenadnih zastoja.

Takođe, Servisni Centar ProMedia u svom sastavu okuplja iskusne eksperte aplikacije spremne da pruže profesionalnu podršku klijentu na poljima biohemije, mikrobiologije i PCR-a.

Članovi tima Servisnog Centra cine kontinualne napore ka unapređenju kvaliteta i proširenju spektra svojih usluga.

servis laboratorijskih aparata Danas, nakon 10 godina kontinualnog razvoja, SC ProMedia je kroz svoje centre u Kikindi, Zrenjaninu, Beogradu i Nišu, u stanju da odgovori na najzahtevnije zadatke i ponudi visok nivo kvaliteta sledecih usluga:

 • Instaliranje opreme i strucnu obuku osoblja za rad

 • Preuzimanje brige o ispravnosti vaše opreme – preventivno održavanje

 • Interventan servis usled iznenadnih zastoja u radu

 • Reparacija i održavanje aparata kupljenih od drugih dobavljaca

 • Strucna aplikativna obuka korisnika i kontinualna aplikativna podrška (biohemija, mikrobiologija, PCR)

Obzirom da veliki deo intervencija mora biti obavljen na licu mesta i u veoma kratkom roku, ProMedia doo je okupila tim servisnih inženjera i tehnicara spremnih da u najkracem roku izadu na lokaciju klijenta i pristupe otklanjanju kvara. Ukoliko je moguce, kvar se otklanja na licu mesta, alternativno, u dogovoru sa klijentom se traži najprihvatljiviji nacin za prevazilaženje nastale situacije.

Prednosti koje klijent dobija koristeći naše usluge:

 • Specijalizovani servis
 • Iskustvo, praksa (veliki broj instaliranih uredaja na domacem tržištu i regionu, kao i uredaja u održavanju). Dobre preporuke korisnika
 • Partnerski odnos sa svetski poznatim proizvodacima, što podrazumeva i servisno partnerstvo
 • Mogucnost sklapanja ugovora o održavanju za svu opremu koju distribuiramo kao i za vecinu opreme koja je vec u vlasništvu klijenta što omogucava saradnju sa jednom firmom za više razlicitih oblasti
 • Mogucnost dogovora oko nacina placanja, prilagodljivi rokovi i dinamika u skladu sa zahtevima klijenta
 • Mogucnost prilagodenja dinamike i nivoa redovnog održavanja u skladu za zahtevima korisnika
 • Sertifikovano puštanje u rad kao uslov važenja proizvodacke garancije za svu opremu iz ponude kompanije
 • Servisna podrška u garantnom i vangarantnom roku
 • Pravilna dinamika redovnog održavanja
 • Kompletna elektronska i funkcionalna provera
 • Pouzdana slika utvrdenog stanja
 • Skracenje vremena otkaza, manji gubici i troškovi
 • Investicija u "miran san", sprecavanje neplaniranih troškova saniranja štete
 • Sertifikovani servisni inženjeri poznaju i razumeju uredaj u celosti, pri cemu mogu dati kvalitetan odgovor na svaku nedoumicu i problem klijenta
 • Klijent je istovremeno obavešten i upoznat sa celokupnom situacijom i stanjem o cemu se ostavlja detaljan zapisnik
 • Odnos poverljivog savetnika sa klijentom
 • Dostizanje punog životnog veka Vašeg uredaja
 • Klijent može da se fokusira na svoju osnovnu delatnost
 • Servisna podrška 24 sata, 365 dana u godini
 • Garancija na uslugu i ugradene rezervne delove

PRODAJA SERVISNIH USLUGA

Zamišljen kao sveobuhvatna podrška korisnicima, ovaj sektor je formiran zbog Vas sa idejom da odgovori na sva Vaša pitanja i da Vam preporuci dalje radnje koje ce uticati na ispravan rad Vaše opreme. Kroz razlicite modalitete Ugovora o preventivnom-periodicnom održavanju i interventnom servisiranju sa definisanim odzivom na hitnu servisnu intervenciju spremni smo da Vam pomognemo kako bi Vaši uredaji dostigli predvideni životni i eksploatacioni vek, a Vaši poslovni procesi neophodni kontinuitet.

newsletter

Upišite se u našu jedinstvenu e-mail listu i pratite naše akcije, promocije i prezentacije.SERVISNI CENTAR:

Tel: +381 230 501 674
Fax: +381 230 441 860
servis@promedia.rs

Zmaj Jovina 83
23300 Kikinda