ProReady

ProMedia nudi sveobuhvatnu paletu pažljivo pripremljenih i izbalansiranih razlivenih hranljivih podloga koje zadovoljavaju sve potrebe:

  • Kliničkih laboratorija,
  • Industrijskih i akreditovanih mikrobioloških laboratorija

USKORO DOSTUPNO NA TRŽIŠTU SRBIJE!

Za više informacija o ovim proizvodima, molimo vas da kontaktirate naše specijaliste prodaje.

HRANLJIVE PODLOGE U EPRUVETAMA I BOCAMA

  • Proizvodimo opšte, selektivne i hromogene podloge
  • Tip punjenja: 55 mm, 90 mm Petri posude
  • Po 10 komada podloga razlivenih u petri posude pakuje se u folije- primarno pakovanje
  • Finalna pakovanja proizvoda su od 20, 60 i 240 komada

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U PETRI POSUDAMA

ProMedia u svom proizvodnom programu nudi veliki izbor hranljivih podloga u epruvetama i bocama, namenjenih svim potrebama mikrobioloških ispitivanja. Svaka epruveta/boca je označena nazivom proizvoda, lot brojem, datumom isteka i informacijama o kontroli kvaliteta tj. kontrolnim sojevima


Šifra Naziv proizvoda Add to Cart Button Opis
PRM975A Anaerobic Blood Agar Plate Read more Podloga za kultivaciju anaerobnih mikroorganizama, uključujući veoma zahtevne mi…
PRM885 Andrade Peptone Water Medium Read more Podloga za praćenje reakcije fermentacije ugljenih hidrata prvenstveno kod sojev…
PRM043 Baird Parker Agar Plate Read more Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija iz roda…
PRM493 Bile Esculin Agar Plate Read more Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
PRM211 Brain Heart Infusion Agar Plate Read more Podloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni
PRM210 Brain Heart Infusion Broth Read more Podloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikro…
PRM016 Brilliant Green Agar Plate Read more Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salm…
PRM074 Brucella Agar Plate Read more Podloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzo…
PRM994 Campylobacter Agar Plate Read more Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i d…
PRM887 Campylobacter CCDA Agar Plate Read more Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta
PRM994B Campylobacter Skirrow Agar Plate Read more Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta
PRM024 Cetrimide Agar Plate Read more Za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
PRM103 Chocolate Agar Plate Read more Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekc…
PRM103B Chocolate Bacitracin Agar Plate Read more
PRM1651 Chromogenic Bacillus Agar Plate Read more Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju između različitih vrsta Bacill…
PRM1297A Chromogenic Candida Agar Plate Read more Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture
PRM1574 Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate Read more Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7
PRM1829 Chromogenic ESBL Agar Plate Read more Podloga za selektivnu izolaciju proširenog spektra beta-laktamaza produkujućih (…
PRM1831 Chromogenic KPC Agar Plate Read more Podloga za detekciju gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karb…
PRM1417 Chromogenic Listeria Agar Plate Read more Diferencijalna i selektivna podloga za brzu i direktnu identifikaciju Listeria v…
PRM1674 Chromogenic MeReSa Agar Plate Read more Podloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylo…
PRM1974 Chromogenic Rapid MRSA Agar Plate Read more Podloga za brzu izolaciju i identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus…
PRM1393 Chromogenic Salmonella Agar Plate Read more Podloga za identifikaciju i diferencijaciju vrsta Salmonella od Salmonella sličn…
PRM1931 Chromogenic Staph Selective Agar Plate Read more Podloga za izolaciju i enumeraciju Staphylococcus aureus
PRM1840 Chromogenic Strep B Selective Agar Plate Read more Podloga je preporučena za selektivnu izolaciju grupe B streptokoka

Podeli ovu stranu na: