ProReady

ProMedia nudi sveobuhvatnu paletu pažljivo pripremljenih i izbalansiranih razlivenih hranljivih podloga koje zadovoljavaju sve potrebe:

  • Kliničkih laboratorija,
  • Industrijskih i akreditovanih mikrobioloških laboratorija

HRANLJIVE PODLOGE U EPRUVETAMA I BOCAMA

  • Proizvodimo opšte, selektivne i hromogene podloge
  • Tip punjenja: 55 mm, 90 mm Petri posude
  • Po 10 komada podloga razlivenih u petri posude pakuje se u folije- primarno pakovanje
  • Finalna pakovanja proizvoda su od 20, 60 i 240 komada

RAZLIVENE HRANLJIVE PODLOGE U PETRI POSUDAMA

ProMedia u svom proizvodnom programu nudi veliki izbor hranljivih podloga u epruvetama i bocama, namenjenih svim potrebama mikrobioloških ispitivanja. Svaka epruveta/boca je označena nazivom proizvoda, lot brojem, datumom isteka i informacijama o kontroli kvaliteta tj. kontrolnim sojevima


Šifra Naziv proizvoda Oznaka Add to Cart Button Opis
PRM043 Baird Parker Agar Plate , Read more Preporučuje se za izolaciju i enumeraciju koagulaza pozitivnih bakterija roda Staphylococcus iz hrane i drugih uzoraka
PRM493 Bile Esculin Agar Plate , Read more Podloga za selektivnu izolaciju i identifikaciju fekalnih streptokoka
PRM493I Bile Esculin Azide Agar Plate Read more
PRM211 Brain Heart Infusion Agar Plate , Read more Podloga za kultivaciju zahtevnih patogenih bakterija, kvasaca i plesni
PRM210 Brain Heart Infusion Broth , Read more Podloga namenjena za umnožavanje zahtevnih patogenih koka (cocci) i drugih mikroorganizama koji su blisko povezani sa radom na krvnim kulturama i pridruženim patološkim ispitivanjima
PRM016 Brilliant Green Agar Plate Read more Brilijant zeleni agar (modifikovani) se preporučuje za selektivnu izolaciju Salmonella vrsta, osim Salmonella Typhi
PRM074 Brucella Agar Plate , Read more Podloga za obogaćivanje, izolaciju i kultivaciju vrste Brucella iz kliničkih uzoraka
PRM994 Campylobacter Agar Plate , Read more Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
PRM887 Campylobacter CCDA Agar Plate , Read more Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Campylobacter vrsta
PRM994B Campylobacter Skirrow Agar Plate , Read more Podloga za selektivnu izolaciju Campylobacter vrsta iz uzoraka fecesa, hrane i drugih uzoraka
PRM024 Cetrimide Agar Plate , Read more Podloga za selektivnu izolaciju Pseudomonas aeruginosa iz kliničkih uzoraka
PRM103 Chocolate Agar Plate , Read more Podloga za izolaciju Neisseria gonorrhoeae iz hronične i akutne gonokokne infekcije
PRM103B Chocolate Bacitracin Agar Plate , Read more Podloga za izolaciju Haemophilus vrsta iz različitih kliničkih uzoraka
PRM1297A Chromogenic Candida Agar Plate , Read more Za brzu izolaciju i diferencijaciju Candida vrsta iz mešane kulture
PRM1991I Chromogenic Coliform Agar Plate (CCA) Read more
PRM1574 Chromogenic EC O157:H7 Selective Agar Plate , Read more Podloga za izolaciju i diferencijaciju Escherichia coli O157:H7
PRM1829 Chromogenic ESBL Agar Plate , Read more Podloga za selektivnu izolaciju beta-laktamaza produkujućih Enterobacteriaeceae proširenog spektra
PRM1831 Chromogenic KPC Agar Plate , Read more Podloga za detekciju Gram-negativnih bakterija sa smanjenom osetljivošću na karbapeneme
PRM1674 Chromogenic MeReSa Agar Plate , Read more Podloga za izolaciju i selektivnu identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA) iz kliničkih uzoraka
PRM1974 Chromogenic Rapid MRSA Agar Plate , Read more Podloga za brzu izolaciju i identifikaciju meticilin rezistentnog Staphylococcus aureus (MRSA)
PRM1393 Chromogenic Salmonella Agar Plate , Read more Podloga za identifikaciju i diferencijaciju Salmonella spp. od bliskih vrsta kao što su Citrobacter spp. iz vode i kliničkih uzoraka
PRM1931 Chromogenic Staph Selective Agar Plate , Read more Podloga za izolaciju i enumeraciju Staphylococcus aureus
PRM1840 Chromogenic Strep B Selective Agar Plate , Read more Podloga je preporučena za selektivnu izolaciju Streptokoka grupe B
PRM1418 Chromogenic UTI Agar Plate , Read more Podloga za identifikaciju, diferencijaciju i potvrdu enteričnih bakterija iz uzoraka kao što je urin, koji mogu da sadrže veliki broj Proteus vrsta, kao i potencijalno patogene Gram-pozitivne organizme
PRM1682 Chromogenic Vibrio Agar Plate , Read more Podloga za selektivnu izolaciju i diferencijaciju Vibrio vrsta

Podeli ovu stranu na: