Posude za uzorkovanje

Posude za urin, Posude za feces, Posude za sputum, Univerzalne posude i kontejneri za 24h urin

aptaca
  • Opis
  • Više informacija
  • Kontaktirajte nas u vezi ovog proizvoda

Opis

Posude za urin

Izradjeni od medicinskog polipropilena i polistirena, sterilne i nesterilne. Dostupne sa i bez polja za pisanje, u raznim dimenzijama i zapreminama, sa ili bez graduacije. Sa navojnim i potisnim zatvaračem. Autoklavijabilne na +121°C. Izuzetne otpornosti na visoke i niske temperature, na hemijske supstance i rastvore

urin1   urin2


Posude za feces

Izradjene od polipropilena i polistirena, sterilne i nesterilne, u zapreminama od 18ml, 25ml i 60ml, sa navojnim zatvaračem, sa čvrsto integrisanom kašičicom.

659_b  688_b  261_b


Posude za sputum

Izdradjene od polistirena, sterilne i nesterilne, sa potisnim i navojnim čepom, zapremina
od30ml i 60ml

sputum1  sputum2


Univerzalne posude i kontejneri za 24h urin

Prilagodjene za transport hiruških i bioloških uzoraka

urin24b

Jelena Stanković
Specijalista prodaje
Sales Specialist
+381 64 821 6418
+381 18 517 180
+381 18 519 170