Posude za aparate

Višenamenske čašice i kivete za aparate, dostupne u različitim veličinama i zapreminama, dizajnirane za upotrebu na velikom broj aparata kao što su Technicon, Hitachi, Abbot, Sysmex, Olympus, Accu CoaData, Siemes. Izrađene od kristalnog polistirena sa odličnim optičkim karakteristikama

Kategorija: Oznaka:
aptaca
  • Više informacija
  • Kontaktirajte nas u vezi ovog proizvoda

Jelena Stanković
Specijalista prodaje
Sales Specialist
+381 64 821 6418
+381 18 517 180
+381 18 519 170