Petri posude

Izdrađene od najfinijeg kristalnog polistirena, optimalne za čuvanje kultura i medijuma, za identifikaciju bakterija i izvođenje laboratorijskih testova.

aptaca
  • Opis
  • Više informacija
  • Kontaktirajte nas u vezi ovog proizvoda

Opis

Petri posude dostupne u više dimenzija Ø 35 mm, Ø 60 mm, Ø 90 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm, Ø 140 mm, Ø 150 mm. Aseptične i sterilne, sa otvorima za ventilaciju i bez otvora, sa 2,3 i 4 sektora, kontaktne.

Jelena Stanković
Specijalista prodaje
Sales Specialist
+381 64 821 6418
+381 18 517 180
+381 18 519 170