Tissue-Tek VIP Jr. Vacuum Infiltration Processor

Tissue-Tek VIP Jr. Vacuum Infiltration Processor

VAKUM INFILTARCIONI PROCESOR
Processor 230V; 50 Hz

Kategorija:
Tissue-Tek Sakura
  • Opis
  • Više informacija
  • Kontaktirajte nas u vezi ovog proizvoda

Opis

Vakumska infiltraciona jedinica koja kompletno preuzima automatizaciju procesa infiltracije i parafinizacije tkiva pružajući nenadmašan kvalitet i najbolju infiltraciju parafina u tkivne isečke olakšavajući korisniku kasniju manipulaciju sa uzorcima i nihovo diže skladištenje bez bojazni za pojavom presušenih uzoraka.

Kompletna jedinica je predvidjena da pruža značajne uštede u utrošku potrebnih reagenasa za proces infiltracije.

Sam process infiltracije je procesorski kontrolisan.

Tehničke karakteristike

Karakteristika Vrednost
Dimenzije (W x D x H mm) 50x60x119cm
Broj programa 9 korisnički definisanih programa
Kapacitet rezervoara za reagens Max. 10 kapaciteta od max. 3.45L
Broj i kapacitet parafinskih rezervoara Max. 4 kapaciteta od 2.85 L
Kapacitet parafinskih kalupa 150 komada
Procesno vreme 0-99 časova u koracima po 1 min.
Temperaturni opse Reagensi: 35°C do50°C / Parafin: 45°C do 70°C
Pritisak i vakumska agitacija Uključenje i isključenje
Upotreba reagenasa Može da radi sa reagensima bez ksilola za razliku od većinee konkurencije
Kontrola količine reagenasa Ultar sonični ventili sperčavaju rasipanje reagenasa
CE mark –IVD Da
Cat. No. 5905

Zoran Sretenović
Specijalista prodaje
Sales Specialist
+381 64 821 6479
+381 11 344 6209
+381 11 344 6208


Sandra Vidanović
Stručni saradnik prodaje
Sales Representative
+381 64 821 6487
+381 11 344 6209
+381 11 344 6208