Mikrobiološka laboratorijska oprema i aparati

 • Alfred 60

  Automatizovani sistem za detekciju rasta bakterijskih kultura i ispitivanje antimikrobne osetljivosti

 • EUROIMMUN Analyzer I-2P

  Automatski ELISA sistem

 • HB&L-Aparat za skrining urinokultura HB&L

  HBL je poluautomatski instrument za bakteriološku analizu humanih bioloških tečnosti i urina.

 • RT-2100C Čitač za mikrotitar ploče

  Idealan spoj naučno-istraživačkog i rutinskog ELISA čitača.
  Njegov bihromatski optički sistem sa četiri fiksne, dve opcione talasne dužine (400-700 nm) i rezolucijom od 0.001Abs, mogu odgovoriti svakom zahtevu u svakoj laboratoriji.

 • RT-2600C Perač za mikrotitar ploče

  Veoma važan uređaj za pravilnu i preciznu izradu ELISA testova je svakako ispirač. To samo govori koliko je njegov kvalitet značajan.
  RT-2600 poseduje nekoliko naprednih rešenja među kojima izdvajamo mogućnost postavljanja čitave ploče (96 čašica) sa mogućnošću programiranja koji red će biti procesiran.

 • RT-6100 Automatski čitač za mikrotitar ploče

  Pored veoma preciznog i već provereno efikasnog optičkog sklopa kojeg je nasledio od svog prethodnika RT-2100C, ovaj model pruža daleko šire mogućnosti za postavljanje i izvođenje analiza, pregled i upravljanje rezultata kalibracija testiranih uzoraka.
  Sve ovo je postignuto zahvaljujući modularnom pristupu konstrukcije koju čine dve zasebne jedinice, upravljačka (PC softver) i radna jedinica na kojoj se izvodi fotometrijsko čitanje mikrotitar ploče.

 • SaCycler-96 Real Time PCR aparat

  SaCycler-96 Real Time PCR System CE-IVD je najnoviji PCR aparat iz linije proizvoda kompanije Sacace BIOTECHNOLOGIES.

 • Sidecar

  Automatizovani sistem za zasejavanje tečnih uzoraka, detekciju rasta bakterijskih kultura i ispitivanje antimikrobne osetljivosti.

 • WASP: Walk-Away Specimen Processor

  Revolucionaran otvoreni sistem koji omogućava kompletnu pripremu uzoraka i početne korake u mikrobiološkoj analizi:

  • Priprema razređenja i zasejavanje
  • Priprema Gram preparata
  • Inokulacija bujona za predobogaćenje