Specifična dijagnostika

Specifična dijagnostika hematoloških pacijenata je segment kojim se bavimo godinama i pioniri smo u implementaciji testa za određivanje lakih kappa i lambda lanaca, a koji služe za dijagnostiku i praćenje terapije multiplog mijeloma.

  • freelite

    Freelite

    Specifičan latex test za automatsko određjivanje nivoa slobodnih lakih kappa i lambda imunoglobulinskih lanaca.