Vi ste ovde: Medicina >>

Laboratorijska i medicinska oprema i potrošni materijal


laboratorijska plastikaOpšta laboratorijska oprema

Mikroskopi, vage, sušnice, inkubatori, šejkeri, mešalice, centrifuge, sterilizacione komore, oprema za skladištenje uzoraka, oprema za rukovanje tečnostima...


laboratorijska plastika
Potrošni laboratorijski materijal

Laboratorijska plastika i staklo...


laboratorijska plastika
Mikrobiologija

Uzorkovanje, Obrada i priprema uzorka, Analiza i dijagnostika, Kontrola kvaliteta, Oprema...


laboratorijska plastika
Biohemija

Uzorkovanje, Analiza i dijagnostika, Oprema...


laboratorijska plastika
Citogenetika

Grainer Bio One, Stemcell Technologies


laboratorijska plastika
Kontrola procesa sterilizacije i sistemi za sterilno pakovanje

Oprema za kontrolu sterilizacije u zdravstvenim ustanovama i industriji. Sistemi za sterilno pakovanje.


laboratorijska plastika Lična zaštitna oprema za bezbedan rad sa citostaticima i biohazardnim materijalom

Oprema za zaštitu osoblja u radu sa tzv. CMR agensima (Cancerogenic, Mutagenic, Reproduction inhibiting).


laboratorijska plastika
Patologija

Sakura, DiaPath
Oprema i materijal za histopatološke laboratorije

laboratorijska plastika
Hematologija

Oprema, Reagensi i specificna dijagnostika


laboratorijska plastika
Transfuzija

Obrada, Analiza, Oprema...


laboratorijska plastika
Imunologija i alergologija

Analiza i dijagnostika, Oprema...


laboratorijska plastika
Protočna citometrija

Partec, reagensi...


laboratorijska plastika
Gastrodijagnostika

Buhlmann...


newsletter

Upišite se u našu jedinstvenu e-mail listu i pratite naše akcije, promocije i prezentacije.Za više informacija:

Dijana Jović
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 64 28
Tel: +381 18 517 180
Fax: +381 18 519 170
dijana.jovic@promedia.rs


Jelena Vasić
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 64 19
Tel: +381 11 386 26 32
Fax: +381 11 386 26 34
jelena.vasic@promedia.rs


Ivan Kalinić
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 64 54
Tel: +381 11 344 62 09
Fax: +381 11 344 62 08
ivan.kalinic@promedia.rs


Jasmina Petrović
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 64 29
Tel: +381 11 344 62 08
Fax: +381 11 344 62 09
jasmina.petrovic@promedia.rs