Vi ste ovde: Himedia; Vratite se na: Mikrobiologija ili na: Industrija: Analiza uzorka

Himedia - hranljive podloge za mikrobiologiju

himedia

Sa prisustvom u više od 125 zemalja HiMedia je među top tri brenda mikrobiologije u svetu. HiMedia je osnovana od strane profesionalaca i tehnologa posvećenih vrhunskom kvalitetu proizvodnje hranljivih podloga za mikrobiologiju koja je tokom godina prerasla u bogat portfolio kvalitetnih proizvoda.

HiMedia poseduje „world-class hi-tech knowhow“ za proizvodnju kompletnog asortimana hromogenih i HiVeg proizvoda sa najvećom paletom u svetu zahvaljujući vertikalno integrisanoj proizvodnji biljnih i životinjskih hidrolizata. Sa sopstvenom „in-house“ proizvodnjom sirovina HiMedia obezbeđuje proizvode vrhunskog i konstantnog kvaliteta u skladu sa najvišim standardima ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 i WHO: GMP.

Primena u mikrobiologiji:

-Klinička mikrobiologija
-Farmaceutska industrija
-Agrikultura
-Fermentaciona industrija
-Namirnice
-Vode
-Kozmetika
-Indutrija mleka i mlečnih proizvoda
-Veterinarstvo
-Vakcine
-Molekularna biologija


HiMedia je uspela da razvije najširu paletu hromogenih podloga na svetu. Metodologija je precizno razvijena za svaku bakteriju posebno, gde se identifikacija mikroorganizma ostvaruje na osnovu specifične enzimske reakcije svake vrste, koja se prati kroz jasno uočljivu karakterističnu boju kolonije u veoma kratkom roku - do 24h.

 

U protekloj deceniji, hromogene podloge su detaljno ispitane i prilagođene tako da su potpuno u korelaciji sa standardnim metodama identifikacije mikroorganizama.

 

Od 34 hromogene podloge u ponudi izdvajamo:
HiCrome UTI agar

Diferencijalni medijum za identifikaciju, diferencijaciju i dokazivanje prisustva enterobakterija iz urina. Očitavanje nakon inkubacije od 24h.


Agar za brzu izolaciju i identifikaciju Candida sp. iz mešanih kultura. Očitavanje nakon inkubacije od 24-48h


Hemokulture

  • Bifazne (sa čvrstom i tečnom podlogom zajedno)
  • Pogodne, kako za aerobe tako i anaerobe
  • Komforne za rad

newsletter

Upišite se u našu jedinstvenu e-mail listu i pratite naše akcije, promocije i prezentacije.Za više informacija:

Katarina Karastanković Frenc
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 6411
Tel: +381 23 580 340
Fax: +381 23 580 722
katarina@promedia.rs


himedia