Vi ste ovde: Medicina >> Biohemija

Biohemiski analizatori, aparati, reagensi, koagulacija


laboratorijska plastika
Uzorkovanje

Kabe, Vitrex, Aptaca

Test tube, lancete, mikrovete, potrošni lanoratorijski materijal

laboratorijska plastika
Analiza i dijagnostika

Biohemijski reagensi, Analiza urina, Brzi i latex testovi, Koagulacija, ELISA TESTOVI

laboratorijska plastika
Oprema

Mindray-BS200, Landwind LW200 Plus, Rayto RT1904-C, Diagon Coag4D, Alifax Mikrotest 1, SPA PLUS, MININEPH

newsletter

Upišite se u našu jedinstvenu e-mail listu i pratite naše akcije, promocije i prezentacije.Za više informacija:

Dijana Jović
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 64 28
Tel: +381 18 517 180
Fax: +381 18 519 170
dijana.jovic@promedia.rs


Nevena Knežević
Rukovodilac prodaje
Head of Sales
Mob: +381 64 821 64 22
Tel: +381 230 401 150
Fax: +381 230 401 140
nevena.knezevic@promedia.rs