Vi ste ovde: Medicina >> Lična zaštitna oprema za bezbedan rad sa citostaticima i biohazardnim materijalom

Berner

berner-international

Kompanija BERNER najveċu pažnju posveċuje proizvodnji opreme za zaštitu osoblja u radu sa tzv. CMR agensima ( Cancerogenic, Mutagenic, Reproduction inhibiting). U tu kategoriju spadaju virostatici, antibiotici najnovije generacije , citostatici. Z+ plus zaštitna odeċa i rukavice koriste se u radu sa citostaticima, bilo da je u pitanju proizvodnja, transport, aplikacija, čišċenje ili odlaganje u otpad.
Polje primene je široko: naučno istraživačke laboratorije, farmaceutske kompanije, bolnice i ordinacije, citogenetske laboratorije...


Kompletna oprema je sertifikovanog kvaliteta i podleže PPE ( Personal Protective Equipment tj. Personalna zaštitna oprema ) III kategorije u skladu sa EC Directive 89/686/EEC, 89/656/ECC i 89/391/ECC. Poseduje CE znak sa identifikacionim brojem – CE 0299 i u skladu su sa DIN EN 467, DIN EN 374-3 i DIN EN 340. Zaštitna odeċa je proizvedena od specijalno tkanog polipropilenskog materijala (42g/m2), obloženog zaštitnim slojem polietilena, koji je kompletno nepropustljiv za tečnosti. Odeċa je šivena metodom varenja pomoċu ultra-zvucnog šava, čime se onemoguċava penetracija tečnosti kroz šav.

 

Preuzmi PDF katalog Lične zaštitne opreme (5,2MB)


Claire - Safety cabinet (2,9MB)


Z+plus zaštitni kombinezon sa kapuljačom


Z+plus zastitni kombinezon sa kapuljacom

Z+plus zaštitni kombinezon sa kapuljačom pruža kompletnu zaštitu u radu sa citostaticima. Ceo je presvučen zaštitnim slojem polietilena, udoban za nošenje, lako i brzo se svlači i oblaci. Z+plus zaštitni mantil pruža pouzdanu zaštitu u radu sa citostaticima. Zaštitni sloj polietilena je sa prednje strane i na rukavima. Z+plus zaštitne kaljače kompletno obložene zaštitnim slojem polietilena i dokazano neklizajuċe po DIN 4843-100.

Zaštitne rukavice

Zaštitne rukavice su proizvedene od visoko-kvalitetnog prirodnog lateksa i sa niskom koncentracijom proteina, bez talka. Talk i proteini u običnim lateks rukavicama omoguċavaju stvaranje filma, koji poboljšava prodiranje citostatika kroz rukavicu u kožu.

zastitne rukavice

Zaštitne rukavice pružaju potpunu zaštitu ne samo zbog svog sastava, veċ i zbog izuzetno dugog nastavka sa urolanim krajem, koji dozvoljava da se sa lakoċom navuku preko rukava. Debljina rukavica se postepeno poveċava od otvora do vrhova prstiju i tako daje visoku otpornost na probijanje citostatika. Z+plus zaštitne rukavice, sterilne ili nesterilne, proizvode se u 6 veličina. Z+plus zaštitna respiratorna maska FFP3, univerzalna, posebno koncipirana za rad sa citostaticima, sa klima-filterima. Sva zaštitna oprema (odeċa, kaljače, maske, rukavice) je jednokratna, ne može se i ne sme prati niti čuvati. Materijal koji je bio u kontaktu sa citostaticima mora se zapakovati i odložiti na posebno mesto, do trenutka definitivnog odlaganja.

The cytostatic safety cabinet BERNER FlowSafe®

The cytostatic safety cabinet BERNER FlowSafe®

C-[MaxPro]ł is specially designed fo the production of aseptic parenteral preparations. The modern work equipment focuses on three basic properties for optimal and risk-free working conditions: Personal, product and cross contamination protection. These protective properties have been tested in an elaborate PET- test method (Performance envelope testing) - with exceptional results:

20 Point Quick User Guide for Safety Cabinetsberner oznake

SealSafe uredaj za pakovanje otpada

SealSafe uredjaj za pakovanje otpada

Bernerov SealSafe uređaj za pakovanje otpada je zasnovan na klasičnom i dokazanom sistemu koji obezbeđuje sigurno i pouzdano, čvrsto, hermetičko pakovanje otpada koji treba da se kontroliše ili čvrsto kontroliše. Bernerov SealSafe uređaj za pakovanje otpada za cilj ima sprečavanje kontaminacije radnog okruženja, a naročito sprečavanje uticaja lekova i/ili citostatika na osoblje koje njima rukuje.

Upotreba:
SealSafe je napravljen i razvijen da: bezbedno sakuplja i pakuje otpad nastao u bolnicama ili naučno istraživačkim laboratorijama, izbegava ili smanjuje neprijatne mirise, poboljšava laboratorijsku higijenu, zadržava isparenja što je naročito važno pri otvaranju i zatvaranju kontejnera sa otpadom, posluži kao sredstvo središnjeg odlaganja otpada, poveċa bezbedan prevoz otpada kroz radne prostorije, npr. ka centralnom depou za odlaganje otpada ili ka sterilizaciji, olakša očuvanje bezbednosti u radu u biološki čistim kabinetima ili citostatičkim bezbedonosnim kabinama.

Primena:
SealSafe uređaj se primenjuje u medicinskim ustanovama, npr: U farmakologiji za pripremu CMR* lekova: citostatika, virostatika i antibiotika. Kod istraživackih laboratorija humane i veterinarske medicine, u bolnicama, npr: operacionim salama, na intenzivnoj nezi, odeljenjima za terapiju CMR lekovima. U privatnim ordinacijama koje nemaju uslove za bezbedno odlaganje i uništavanje bilo koje vrste medicinskog otpada. U pato-histološkim laboratorijama. U mikrobiološkim-virusološkim laboratorijama *CMR Cancerogene, Mutagene i reproduktivno opasne

Dizajn i funkcionalnost:
Uređaj za pakovanje otpada poseduje oklop od nerđajuċeg čelika u koji su ugrađene elektronske i mehaničke komponente. Hromirani osnovni ram se može podesiti na četiri različite visine da drži kontejnere za odlaganje otpada, dozapremine od 60 litara. četiri točka na osnovnom ramu čine ga veoma lako pokretnim. SealSafe uređajem se lako rukuje uz pomoċ pedale kojom se započinje proces pakovanja kada je napunjen otpadom. Posle pakovanja, cevasta folija automatski ide napred određenom dužinom koja se može podesiti uz pomoċ pedale, ako i kada slučaj to zahteva. Prema tome, otpad se pakuje u paketiċe koji se skupljaju u kontejner za otpadne materije ispod uređaja sve dok se kontejner ne napuni. Umetanje nove folije je lako i jednostavno.

newsletter

Upišite se u našu jedinstvenu e-mail listu i pratite naše akcije, promocije i prezentacije.Za više informacija:

Jelena Vasić
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 64 19
Tel: +381 11 386 26 32
Fax: +381 11 386 26 34
jelena.vasic@promedia.rs