Vi ste ovde: Industrija >> Analiza uzorka

Industrija-Mikrobiološka analiza uzoraka i Hemijska analiza uzoraka

himediaHimedia - hranljive podloge

HiMedia poseduje „world-class hi-tech knowhow“ za proizvodnju kompletnog asortimana hromogenih i HiVeg proizvoda sa najvećom peletom u svetu zahvaljujući vertikalno integrisanoj proizvodnji biljnih i životinjskih hidrolizata


copamMicrobiologics

Sa više od 40 godina iskustva u prizvodnji, Microbiologics nudi najveću i najraznovrsniju liniju referentnih kultura mikroorganizama koji potiču iz vodećih svetskih kolekcija.

ssi Statens Serum Institut

SSI Diagnostica je nezavisna proizvodna jedinica u sklopu Instituta specijalizovana za razvoj i proizvodnju in vitro dijagnostičkih proizvoda za kliničku i veterinarsku dijagnostiku kao i kontrolu kvaliteta namirnica.

Filtros Anoia
Filtros Anoia

Filter papiri , ekstrakcione čaure, pH indikator trake, membran filteri, filteri za špric

ATP - Monitoring
ATP - Monitoring: LumitesterTM PD-30

Najpogodniji za kontrolu čistoće u proizvodnim linijama, kuhinjama. Rezultati neodgovarajućeg čišćenja na licu mesta

Clean Do Univerzalan test za proveru odsustva proteina iz kontaminanata i odsustvo kontaminacije

Bris za detekciju proteina u cilju validacije nivoа higijene. Clean Do može se koristiti bez ikаkve obuke ili iskustvа.

analiticka sita
CISA - Španija

CISA je španska kompanija koja postoji više od 100 godina. Proizvođač je laboratorijskih sita, šejkera ( tresilica), kalibracionih sita, žičanih tkanina i filtera.

Applichem
Applichem

Applichem ima širok asortiman finih hemikalija, laboratorijskih hemikalija za hemijsko-farmaceutsku industriju i biohemiju.

Applichem
LaMotte

Proizvodi za kontrolu kvaliteta različitih vrsta prirodnih i obrađenih voda prvenstveno na terenu, na samom mestu uzorkovanja, ali i u laboratoriji.

Reagecon
Reagecon

Reagecon - Irska, jedan od najvećih evropskih proizvođača fizičkih i hemijskih standarda i reagenasa.

newsletter

Upišite se u našu jedinstvenu e-mail listu i pratite naše akcije, promocije i prezentacije.Za više informacija:

Katarina Karastanković Frenc
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 6411
Tel: +381 23 580 340
Fax: +381 23 580 722
katarina@promedia.rs


Tanja Šakić
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 6426
Tel: +381 23 580 340
Fax: +381 23 580 722
tanja.sakic@promedia.rs


Biljana Stojanović
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 6452
Tel: +381 23 580 340
Fax: +381 23 580 722
biljana.stojanovic@promedia.rs


Dragana Laco
Specijalista prodaje
Sales Manager
Mob: +381 64 821 6412
Tel: +381 23 580 340
Fax: +381 23 580 722
dragana.laco@promedia.rs